Historia de España 2º Bach. por Alfeirán Rodríguez, Xosé

Historia de España 2º Bach.

Historia de España 2º Bach.

Este libro se titula Historia de España 2º Bach. y fue escrito por Alfeirán Rodríguez, Xosé. Se ubica en el género de Educación Secundaria no obligatoria.  La editorial es Baía Edicións A Coruña. y tiene 456 páginas. El ebook fue publicado en la fecha 10/06/16. El idioma es Español.

Accede a tus E-Books Favoritos!
  • Título: Historia de España 2º Bach.
  • Autor: Alfeirán Rodríguez, Xosé
  • Editorial: Baía Edicións A Coruña.
  • Categoría: Educación Secundaria no obligatoria
  • Páginas: 456
  • Idioma: Español
  • ISBN: 9788499952000
  • Fecha de publicación: 10/06/16

Descripción de Historia de España 2º Bach.:

No deseño do Bacharelato de Galicia, a materia de Historia pretende achegar ao alumnado ao estudo dos feitos e procesos históricos que configuran o Estado español, cun nivel de profundización que lle permita coñecer os seus trazos máis significativos. Tendo en conta o obxectivo básico, os autores defenden un modelo explicativo do cambio histórico de carácter global e dialéctico, baseado na distinción de diferentes sistemas configurados por uns trazos sociais, políticos e económicos, culturais e ideolóxicos específicos, que se desenvolven nun período de tempo determinado pero que, pola súa propia evolución e pola actuación dos individuos e grupos sociais que o compoñen, cambia, tras un proceso máis ou menos longo de crise, cara a outro novo e claramente diferenciado do anterior. Seguindo estes criterios, os autores presentan unha distribución dos contidos históricos en catro grandes bloques temáticos divididos, á súa vez, en unidades temáticas: As raíces históricas, o Antigo Réxime, o Réxime liberal e República, ditadura e democracia. En canto ao tratamento dos contidos, combínase a análise temática e sectorial coa cronolóxica; así mesmo, a explicación conceptual, a reconstrución das ideas político-ideolóxicas que moven a sociedade e a explicitación dos grandes trazos característicos precede, normalmente, á narración dos feitos. Cómpre advertir que os contidos de carácter cultural e artístico que se abordan neste manual trabállanse con menor profundidad que os estritamente históricos, que figuran no extenso currículo desta materia. Trátase dun criterio adoptado fundamentalmente proque o tempo imprescindible para podelos tratar con maior detemento faría imposible abordalos no tempo asignado nun curso académico. Como estratexia de ensinanza-aprendizaxe, os autores defenden un modelo integrador onde se combina a aprendizaxe por recepción e por descubrimento. Así, a presentación dos contidos conxuga a información explícita para comprender os fenómenos históricos coa reconstrución e verificación de parte da información por parte do alumnado mediante a lectura e comentario de numerosos documentos históricos que aparecen integrados no texto.. Temas Educación Secundaria no obligatoria / Bachillerato | Gallego (galego) | Didáctica: historia

Sobre el autor:

Información sobre el autor no disponible

Ver más libros de Alfeirán Rodríguez, Xosé | Ver más libros de Educación Secundaria no obligatoria | Ver más libros de editorial Baía Edicións A Coruña.