Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català . Materials de les Dinovenes jornades de Dret català a Tossa por Desconocido

Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català . Materials de les Dinovenes jornades de Dret català a Tossa Este libro se titula Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària … D