A tradición oral na comarca da Ulloa . unha aproximación descritiva e analítica dende a experiencia docente por Vázquez García, Rodrigo

A tradición oral na comarca da Ulloa . unha aproximación descritiva e analítica dende a experiencia docente Este libro se titula A tradición oral na comarca da Ulloa . unha aproximación descritiva e analítica dende a experiencia docente y fue escrito por Vázquez García, Rodrigo. Se ubica en el género de Música folclórica.  La editorial … D