De ferralla a patrimoni . El procés de patrimonialització industrial de les antigues instal·lacions sideromatal·lúrgiques de Port de Sagunt (1984-2014) por Bodí Ramiro, Julio

De ferralla a patrimoni . El procés de patrimonialització industrial de les antigues instal·lacions sideromatal·lúrgiques de Port de Sagunt (1984-2014) Este libro se titula De ferralla a patrimoni . El procés de patrimonialització industrial de les antigues instal·lacions sideromatal·lúrgiques de Port de Sagunt (1984-2014) y fue escrito por Bodí Ramiro, Julio. Se ubica en el … D