A poesía oculta de Filgueira Valverde . Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n’ O Gaiteiro de Lugo por Freixeiro Mato, Xosé Ramón

A poesía oculta de Filgueira Valverde . Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n’ O Gaiteiro de Lugo

A poesía oculta de Filgueira Valverde . Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n' O Gaiteiro de Lugo

Este libro se titula A poesía oculta de Filgueira Valverde . Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n’ O Gaiteiro de Lugo y fue escrito por Freixeiro Mato, Xosé Ramón. Se ubica en el género de Gallego.  La editorial es Baía Edicións A Coruña. y tiene 128 páginas. El ebook fue publicado en la fecha 10/04/15. El idioma es Español.

Accede a tus E-Books Favoritos!
  • Título: A poesía oculta de Filgueira Valverde . Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n’ O Gaiteiro de Lugo
  • Autor: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
  • Editorial: Baía Edicións A Coruña.
  • Categoría: Gallego
  • Páginas: 128
  • Idioma: Español
  • ISBN: 9788499951614
  • Fecha de publicación: 10/04/15

Descripción de A poesía oculta de Filgueira Valverde . Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n’ O Gaiteiro de Lugo:

As páxinas que veñen a seguir deben ser vistas como un contributo ao mellor coñecemento da nosa historia cultural, literaria e mesmo lingüística, ben como unha tentativa de esclarecer un problema autorial a respecto duns textos concretos, e de ningún modo como un ataque a ninguén nin como un posicionamento persoal a respecto de que autora ou autor é máis merecente do recoñecemento social. Loxicamente, non podo obviar que estamos no ano en que Filgueira Valverde é a figura a quen a Real Academia Galega dedica o Día das Letras Galegas e que arredor deste feito se ten xerado algunha polémica na sociedade. Por iso mesmo, a responsabilidade das persoas dedicadas á investigación é tentarmos esclarecer a verdade relativa á vida e á obra das autoras e autores a quen se consagra ese día, para que a sociedade poida ter elementos suficientes para as mellor coñecer e valorizar.. Temas Gallego (galego) | Ensayos literarios

Sobre el autor:

Xosé Ramón Freixeiro Mato é catedrático da Área de Filoloxías Galega e Portuguesa na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña. Entre as súas liñas de traballo están a gramática, a lingua literaria e a estilística, onde se inscriben dalgún modo monografías como Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela) (1993), Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa (2 vols., 1994, 2ª ed. 2007), Rafael Dieste (1995), Os diminutivos en galego (1996), A lingua literaria galega no século XIX (2005, en coautoría) ou Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María (2007). Dentro dese mesmo ámbito de investigación publicou a segunda edición da Gramática da Lingua Galega (2006), en catro volumes, e o libro Lingua de calidade (Xerais, 2009). Alén disto, tamén é autor de diversos artigos sobre temas relacionados coa lingua literaria e o estilo de diferentes escritores galegos.

Ver más libros de Freixeiro Mato, Xosé Ramón | Ver más libros de Gallego | Ver más libros de editorial Baía Edicións A Coruña.